ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 12, 695-711

УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА


Марија Анђелковић-Пешић, Раденко Милојевић, Весна Јанковић-Милић

Резиме:  У раду се разматрају питања капацитета процеса и промене структуре процеса. Циљ рада јесте да укаже на ефекте унапређења процеса путем повећања њиховог капацитета. Задатак је размотрити могућности и сугерисати идеје за унапређење процеса путем елиминисања ограничења, било да она долазе од недовољног капацитета, било од неодговарајуће структуре процеса. Реализација овог задатка може се олакшати конструисањем мрежног дијаграма, као алата метода мрежног планирања. Мрежни дијаграм сматра се адекватним алатом за реализацију овог задатка, јер пружа могућност анализе структуре и времена трајања процеса.

Кључне речи:  процес; капацитет; уско грло; ефикасност; мрежни дијаграм.

ПДФ датотека чланка: УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА