ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 4, 397-414

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА


Ксенија Денчић-Михајлов, Марија Трајчевски

Резиме:  Примена трансферних цена важно је питање како са становишта мултинационалних компанија, тако и са становишта пореских власти. Велики део трговине одвија се данас на глобалном нивоу и укључује мултинационалне компаније којима је омогућено да у прекограничним трансакцијама путем трансферних цена утичу на нето добит коју остварују, али и на фискални приход резидентних држава. Аутори обрађују проблематику трансферних цена, са посебним освртом на њихову примену у земљама у развоју. Испитивање теоријских ставова учињено је на примеру примене трансферних цена од стране мултинационале компаније присутне на територији Републике Србије.

Кључне речи:  Мултинационалне компаније; трансферне цене; порез; фактори.

ПДФ датотека чланка: ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА