ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 2, 355-378

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ


Марко Михић, Дејан Петровић, Александар Вучковић

Резиме:  Огромни губици енергије у зградарству у Србији, у великој мери негативно утичу на стање привреде и животни стандард становништва. Решење проблема би могла бити већа примена мера енергетске ефикасности на нивоу читаве земље. Сваки пројекат енергетске ефикасности у зградарству може донети значајне користи како инвеститору, тако и широј друштвеној заједници. Ваљаном применом цост-бенефит анализе могуће је сагледати и измерити, са аспекта друштвене заједнице, све трошкове и користи које настају реализацијом пројеката овог типа.

Кључне речи:  Цост-бенефит анализа; енергетска ефикасност; зградарство; пројекти.

ПДФ датотека чланка: МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ