ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 7, 83-95

МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ


Нелица Атанасковић, Јашко Ондреј, Младен Чуданов

Резиме:   Реформа система здравствене заштите у Србији укључује бројне промене у структури, процесима, моделу финансирања, организационој култури и другим факторима овог сложеног организационог система. Пројектоване реформе треба третирати као организационе промене и спроводити по важећим приступима и методологијама спровођења организационих промена. Са економске стране, посебно је значајна реформа финансирања система примарне здравствене заштите која је детаљније обрађена у раду, уз навођење теоријских модела и страних искустава, и повезивање реформе финансирања са будућим функционисањем система.

Кључне речи:  финансирање здравствене заштите; организационе промене; примарна здравствена заштита.

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ