ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 1, 1-13

ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА


Слободан Цветановић, Саша Обрадовић, Мирослав Ђорђевић

Резиме:   Аутори у раду дају приказ кључних импликација и последица Солоw модела које се односе на поставку да све економије имају своја (стеађ-стате) стабилизована стања пер цапита дохотка ка којима конвергирају, без обзира на историјску стартну позицију. Хипотеза о конвергенцији даје се кроз призму ендогеног модела раста. Другим речима, без обзира на иницијални пер цапита капитални сток, две земље са сличним стопама штедње, стопама амортизације и стопама раста становништва имаће у дугом року, конвергенцију животног стандарда, али само под одређеним условима. Уколико имају иста потенцијална стабилизована стања дохотка, сиромашније земље ће имати више стопе раста од богатијих земаља на путу међународне конвергенције нивоа дохотка пер цапита, што за последицу има доказивање хипотезе о конвергенцији.

Кључне речи:  економски раст; капитал; конвергенција; доходак и продуктивност

ПДФ датотека чланка: ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА