ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 5, 547-562

ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА


Весна Јањић, Мирјана Тодоровић, Дејан Јовановић

Резиме:  Анализа трошкови-обим-резултат представља драгоцено оруђе и незаменљив управљачки инструмент у реализацији једног од основних циљева – максимизирање добитка предузећа. ЦВП анализа, и у оквиру ње анализа преломне тачке, својом јасношћу и једноставношћу и својом рачунском и графичком (визуелном) методологијом пружа могућност планирања, контроле и остварења резултата предузећа. Оправдана популарност даје нам за право да још једном потенцирамо њен значај и широку примену у пракси савремених предузећа. Поред тога, у раду ће бити објашњен утицај трошковне структуре на стабилност добитка ослањајући се на анализу трошковиобим-резултат.

Кључне речи:  ЦВП анализа; преломна тачка; цасх флоw преломна тачка; трошкови; оперативни левериџ.

ПДФ датотека чланка: ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА