ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 3, 515-529

ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ


Славица Цветковић, Јорда Радосављевић

Резиме:  У овом раду је представљен модел управљања залихама у оквиру конкретног производног система. Дате су теоретске основе модела развијене са аспекта различитих услова реалног менаџмента залиха у оквиру ланца снабдевања. Дефинисан је Га и пример одређивања залиха на реалне производне услове у једном пословно производном систему (ППС)[1].

Кључне речи:  управљање залихама; ланци снабдевања; планирање производње; генетички алгоритам.

ПДФ датотека чланка: ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ