ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 2, 499-513

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ


Љиља Антић, Мила Георгијевски

Резиме:  Обрачун трошкова по активностима је метод обрачуна трошкова настао као одговор на недостатке традиционалних система обрачуна трошкова. Високи трошкови увођења и одржавања АБЦ система и друге потешкоће у његовој примени, довели су до ниске стопе прихватања овог модела. У раду се анализира обрачун трошкова по активностима заснован на времену, модел који је настао како би се отклонили недостаци изворног концепта обрачуна трошкова по активностима.

Кључне речи:  активности; трошкови; узрочници активности; временске једначине

ПДФ датотека чланка: ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ