ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 7, 99-111

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ


Веселка Павлова

Резиме:  Јавно-приватна партнерства (ЈПП) су важан елемент савремених националних и међународних пословних процеса. Досадашње искуство и скромне акумулације теорије определили су тим истраживача из Одељења за међународне економске односе и Одељења за статистику Универзитета за националну и светску привреду у Софији за решавање ових проблема. У раду су приказани резултати истраживања узорака и њихов теоријски контекст у оквиру најновијих студија ЕУ аутора. Основни закључци се односе на: исправно разумевање суштине ЈПП-а, одређивање реалних механизама за ефикасно ЈПП, практичну примену данашњих принципа ЈПП у Бугарској, кључне тачке које гарантују успех ЈПП у различитим активностима, главне препреке за будући развој ЈПП-а, главне финансијске инструменте за узајамне користи од ЈПП-а, итд.

Кључне речи:  јавно-приватно партнерство (ЈПП); узорак истраживања; вероватноћа пропорције; стандардизовани упитник; статистичке методе за анализу емпиријских података; основни закључци о бугарском искуству у области ЈПП

ПДФ датотека чланка: СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ