ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (3) 4, 43-55

СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА


Александар Грубор

Резиме:  Маркетинг услуга је фокусиран на задовољење потреба и очекивања потрошача. У услужном пословању компаније теже стварању вредности за потрошача, уз истовремено остваривање профита. Савремено услужно пословање препознатљиво је по растућим очекивањима потрошача, као и по све интензивнијој конкурентској борби, у којој услужна компанија може да оствари успех уколико добро управља процесом испоруке вредности, односно уколико креира и понуди супериорну вредност услужним потрошачима. У традиционалном маркетингу услужна компанија је прво креирала одређену услужну понуду, а затим се фокусирала на њену продају на тржишту. Маркетинг оријентација савремених услужних компанија захтева њихово усмеравање на креирање и испоручивање понуде услуга прецизно дефинисаном циљном тржишту. На овај начин, маркетинг услуга се смешта на почетак планирања у новом односу према процесу услужног пословања.

Кључне речи:  стварање вредности; маркетинг услуга; потрошач; задовољство; маркетниг

ПДФ датотека чланка: СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА