ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (3) 1, 1-14

РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ


Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић

Резиме:  Циљ овог рада је да анализира развој и елементе међународне логистике. Указује се на чињеницу да је развој међународне логистике уско повезан са развојем међународне трговине. Даље, значајно је нагласити важност брзине у међународном транспорту, сатисфакцију потрошача у међународној логистици. Такође, објашњава се веза између међународне логистике и управљања међународним ланцем снабдевања. На крају, биће презентовани битни елементи међународне логистике.

Кључне речи:  међународна логистика; међународне пошиљке; агилна логистика; управљање међународним ланцем снабдевања; елементи међународне логистике

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ