ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 7, 99-110

АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА


Симо Стевановић, Милутин Т. Ђоровић, Милан Р. Милановић

Резиме:  У раду је извршена анализа резултата досадашњег процеса транзиције у Србији и земљама Источне и Централне Европе. Резултати транзиције су праћени код две групе земаља које су постале пуноправне чланице, и треће, оних које то још нису, али су изразиле спремност за чланство у ЕУ. Према изабраним индикаторима, земље прве и друге групе су до 2003. године престигле или достигле предтранзицијски ниво развоја, док из треће групе земаља, Хрватска има најбоље вредности код већине показатеља и на нивоу је од око 49% вредности ГДП ЕУ-25 мерено паритетом куповне моћи по становнику. Наведени индикатори код Србије су знатно нижи. Вредност ГДП је свега 29,0% у односу на ЕУ-25. СДИ по становнику од 1.119 евра, посебно тзв. „грин филд“ инвестиције су на нивоу од 24,4% хрватских. Остале земље из ове групе су знатно испод тог нивоа. Потписивањем и применом Споразума о стабилизацији и придруживању, Србија може очекивати већи прилив СДИ и значајније коришћење приступних фондова ЕУ.

Кључне речи:  транзиција; резултати транзиције; Србија; ЦИЕ

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА