ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 6, 85-98

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА


Бојан Крстић, Драгана Вукадиновић

Резиме:  Одржива компаративна предност предузећа у 21. веку може да буде постигнута кроз управљање знањем. Знање као ресурс је основа креативности тј. способности да се креира ново, тржишно корисно знање. Притисак глобалне конкуренције усмерава организационе активности на континуирано унапређење конкурентских предности. Створене конкурентске предности на основу ресурса знања, предузећу дају могућност да одржава тржишну позицију или да превазиђе конкуренте. Стога је потребно постићи ефикасну употребу знања, која се огледа у иновацијама производа и процеса. Ефикасна употреба знања постиже се ефективним процесом управљања знањем. Оно је фактор иновативности предузећа и мета-ресурс који утиче на ефикасну употреба осталих ресурса предузећа.

Кључне речи:  знање; управљање знањем; иновативност; конкурентска предност

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА