ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 9, 111-129

ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ


Александар Радивојевић

Резиме:  Туризам се у последњим деценијама XX века, као и на почетку XXI века издвојио као фактор глобалних размера. Многе земље, регије и места у њему су нашле оквир и циљ свог привредног деловања. Сокобања већ дужи низ година представља једну од најзначајних туристичких дестинација у Србији, и целокупни привредни развој овог простора подређен је управо туризму. Као ни једна друга делатност, туризам је на овом простору у последње четири деценије изазвао многобројне промене, које су утицале на измене у њеном географском лику, али и у укупној структури привредних кретања. Циљ овог рада је да укаже на компаративне предности туристичког развоја овог простора, а у циљу боље туристичке валоризације природног и створеног богатства.

Кључне речи:  туризам; развој; природне туристичке вредности; регионални развој

ПДФ датотека чланка: ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ