ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 7, 77-94

МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ


Марија Џунић

Резиме:  Афирмација концепта социјалног капитала у економској науци последица је схватања да се социјалним капиталом могу објаснити одређене разлике у економским перфомансама различитих привреда. У том смислу, најчешће је схватање социјалног капитала као друштвене инфраструктуре, која може остваривати различите ефекте на економски раст утичући на акумулацију класичних фактора производње као и на ниво њихове продуктивности, путем снижавања трансакционих трошкова и интензивирања трансакција између привредних субјеката.

Кључне речи:  социјални капитал; економски раст; поверење; друштвене норме; кооперација

ПДФ датотека чланка: МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ