ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 4, 37-50

ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ


Ксенија Денчић-Михајлов

Резиме:  У раду је анализирана међузависност облика финансирања стратегије преузимања, структуре капитала, финансијског и системског ризика. Финансирање стратегије преузимања дугорочним дугом анализирано је у првом делу рада у контексту постојања атомистичких и пивоталних акционара циљног предузећа. Након приказа структуре капитала као детерминанте стратегије преузимања, у другом делу рада разматрани су ефекти које реализација аквизиција има на структуру капитала предузећа у постаквизиционом периоду. Трећи део рада садржи преглед теоријских и емпиријских истраживања утицаја аквизиција на промену бета коефицијента и варијансу приноса интегрисаних фирми у постаквизиционом периоду.

Кључне речи:  стратегија преузимања; дугорочни дуг; структура капитала; финансијски левераге; системски ризик; варијанса

ПДФ датотека чланка: ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ