Индекс аутора Ђ...

Име почиње словом Ђ

Ђорђе Митровић

3     НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ ...     45-60

Ђорђе Ћузовић

4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204

Ђорђије Васиљевић

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

Индекс: