Трошкови објављивања

Часопис ауторима не наплаћује накнаду за рецензирање нити објављивање радова, али, такође, не хонорарише радове.

Сваком аутору шаље се по један примерак свеске у којој је рад објављен.